Profesie Aktueel DVD reeks Vol 5

R160.00

Profesie Aktueel DVD Reeks Vol 5

1 – BUIG OF BRAND
In hierdie lering leer ons ‘n baie kosbare les uit Daniel hoofstuk 3. Ons leer van die goue
beeld wat koning Nebukadnesar opgerig het in die dal van Dura, in Babilon, en bevel gegee
het dat al die volke hierdie groot beeld moes aanbid. As enige iemand sou weier om hierdie
bevel te gehoorsaam, sou hulle op die daad verbrand geword het. Ons sien dat Sadrag
Mesag en Abednego die koning se bevel nie gehoorsaam het nie, en moes “verdrukking”
verduur. Daar is baie om te leer van hierdie verhaal wat verband hou met die eintyd.
Die vraag is, waar is Daniël in hierdie hoofstuk?

2 – ARK TEKENS
Vir ongeveer 120 jaar is Noag besig om aan die ark te bou. Hierdie ark het getuig van die
oordeel van die HERE wat oppad was. Tenspyte van die ark wat elke dag getuig het van die
komende oordeel van die HERE, en NOAG wat ‘n prediker van geregtigheid was, het die
mense hulle nie gesteur aan die ark nie. Daar is baie “ark tekens” vandag, oral in die wêreld.
Hierdie tekens roep uit dat: God se Woord is die Waarheid, Jesus kom gou weer en daar is
‘n oordeel oppad.

3 – SOOS IN DIE DAE VAN NOAG EN DIE NEPHILIM
Hierdie lesing gaan vir jou baie nuwe en baie diep insig gee aangaande wat Jesus gesê het:
Mat 24:37  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die
mens wees. Hierdie een enkele vers het baie diepte, baie lesings en lering nodig. Ons kyk
na wat was die “kenmerk” van die dae van Noag. Ons kyk ook na die boek van Henog en
die boek van Reuse

4 – DANIËL SE 70 WEKE
(Dan 9:24)  Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die
goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die
ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet
te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.
Die laaste vier verse van Daniel hoofstuk 9 is bitter belangrik om te leer.  Dit deel met die
geskiedenis en toekoms van Israel en spreek van die vernietiging van Jerusalem, die eerste
koms van die Messias, herbou van die tempel, die Antichris en die  vrederyk.
Hierdie is baie belangrik om te verstaan

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Profesie Aktueel DVD reeks Vol 5”

Your email address will not be published. Required fields are marked *