ons projekte

evangelisasie

Uitbediening evangelisasie

Deur die genade van die Here word ons genooi om op verskeie plekke Woord en sang te bedien. Ons is passievol om siele vir Jesus Christus te wen. Daarom maak ons seker dat wanneer ons uitbedien, ons getrou bly aan die roeping van die Here deur om die Woord reguit te sny en om soos Paulus se: Gal 3:1 … julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig… 

evangeliesasie

dvd verspreiding

Deon se gebed was en is om die ongelowiges vir die Here Jesus te bereik op ‘n baie kragtige en effektiewe wyse. Die Here het in 2008 dit op ons hart gele om ‘n dvd projek te begin. Hierdie dvd projek sou dan wees waar ons massa dvd’s dupliseer met n baie effektiewe en kragtige bekering boodskap daarop en van huis tot huis loop en dit uit te deel. Ons het begin om te bid en die Here gevra oor hoe om dit te doen. Die Here het dit op die harte van sommige van ons vorige gemeente lede se harte te le dat ons ‘n blikskud projek moet aanpak en dit aan die publiek moet bekend maak wat ons wil doen. Ons het dit gedoen en binne slegs drie maande het die Here, vanaf die “strate”, “vreemdelinge” R180 000 voorsien. Ons kon die video kamera koop, mikrofoon, dvd dupliseerder, dvd printer, ‘n seel masjien en baie dvd’s. Ons het begin om van huis tot huis te loop en die “bekering” dvd te begin versprei. Ons het al baie dorpe so geevangeliseer en tien talle duisende dvd’s versprei. Die terugvoering wat on begin ontvang het, was totaal oorweldigend. Baie baie mense het die Here Jesus Christus aanvaar as hulle persoonlike Redder en Verlosser. Baie mense wat eens op ‘n tyd die Here gedien het en weer begin verkoel het, is weer aan die brand gesteek met ywer en passie vir onse Koning Jesus Christus. Ons het al so ongelooflike baie getuienisse ontvang, en soos ons altyd se: “God keeps the records” 

Tot op hede is die dvd’s en ander media platforms wat ons ook gebruik die kragtigste en mees effektiefste manier waarop ons evangeliseer.

evangelisasie

CRUSADES

Dit is hoe Beautiful Feet Ministries eintlik onstaan het, deur Crusades. Hierdie is eenvoudig evanglisasie veldtogte wat ons loots op ‘n dorp. Hoe dit gewoonlik werk is, ons kyk vir ‘n skool saal of ‘n kerk saal wat ons kan huur, dan bespreek ons die saal vir twee of drie aande. Ons deel dan dvd’s in die dorp uit en begin adverteer dat daar spesiale dienste gehou word. Hierdie is ‘n kosbare wyse om mense te bereik van regoor die kerk grense. Ons sien hoe mense na die Here Jesus toe kom met trane oor hulle wange, trane van berou, mense wat teruggeval het en weer terugkom na die Here. Die Here werk kosbaar tydens hierdie dienste. Ons sien hoe die Heilige Gees mense oortuig van sonde, geretigheid en oordeel(Joh16:8). Ons sien hoe die gawes van die Heilige Gees kragtig in operering is, veral die profetiese en openbaring gawes(1Kor12). Onthou, ons kan ‘n crusade in jou dorp kom hou, maak nie saak waar jou dorp is nie, ons soek net mense wat bereidwillig is om te help met die reelings. Al die lof en eer aan Jesus Christus

EVANGELISASIE

MEDIA PLATFORMS

In 2016, terwyl Deon in gebed was, het hy gebid oor sekere belofdes wat die Here aan hom gegee het. Die Here het met hom gespreek dat hy moet die platforms gebruik wat hy tans tot sy beskiking het om Sy Woord te verkondig. Deon het stadig maar seker meer begin om die platforms te gebruik en dit ook te adverteer. Weereens, ons hartsbegeerte is om siele vir Jesus te wen op elke moontlike wyse, en om dissipels te maak. Ons het eerste begin om ons bestaande “You Tube” kanaal meer te gebruik. Deur die genade van die Here kry ons terugvoering selfs van die buite land af van mense wat ons bediening volg. Ons kry mense se getuineisse waar hulle tot inkeer gekom het en die Here begin dien het. Die tweede platform is natuurlik “Facebook”. Op hierdie platform laai ons ook ons boodskappe. Ons het ook begin gebruik maak van “Whatsapp”. Ons stuur tans vir oor die duisend mense weekliks boodskappe uit op Whatsapp en dan stuur die mense wie dit weer ontvang aan duisende ander mense. Die getuienisse stroom in oor wat die Here vir mense doen. Al die lof en eer behoort slegs en alleenlik aan die Meester Jesus Christus! Dit si deur die krag van die Heilige Gees dat mense se lewens vernader word

Ons bly getrou aan dit wat ons tans tot ons beskiking het en weet dat soos wat ons getrou bly daaraan, sal die Here ander platforms ook oopmaak waarop ons Sy Woord kan verkondig. Ons staan tans voor die deur van ‘n streamer wat ons graag wil koop, dan kan ons begin om regstreeks dienste uit te saai waar ookal ons bedien! Dit gaan ‘n belewenis wees

EVANGELISASIE

straat evangelisasie

Hierdie projek en die dvd verspreiding projek loop hand aan hand saam. In die verlede, wanneer ons straat evangelisasie gedoen het, het ons hoofsaaklik met traktaaitjies geloop en mense geevangeliseer. Dit is baie interesant hoeveel mens leer wanneer mens straat evangelisasie doen, ‘n mens kry met allerhande gelowe te doen en selfs in die christelike arena…Jy sal verbaas wees om te weet hoeveel mense dink hulle sake is reg met die Here en is oppad hemele toe omdat hulle kerk toe gaan, Bybel lees en soms bid…Daar is slegs een manier waarop ‘n mens gered kan word, mens moet Jesus Christus aanvaar as jou Redder en Verlosser, jou bekeer na Hom toe: Joh 1:12  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo… nie vir elkeen wat soms bid, Bybel lees en kerk toe gaan nie, maar vir elkeen wie Hom aangeneem het! Maak met ons kontak, ons kan saam straat evangelisasie in jou dorp kom doen!

opleiding

evangelisasie opleiding

Deon kom vanuit ‘n sending agtergrond en is gefokus op evangelisasie, dissipelskap en om kerke en groepe te mobiliseer vir evangelisasie. Ons bied ‘n kursus aan deur ons bediening getitel: “the way of the Master”. Hierdie kursus bied ons gewoonlik oor naweke aan. Hierdie is ‘n lewens vernaderende kursus. Dit leer die individueel hoe om kragtig, effektief en skriftuurlik te evangeliseer. Ook doen ons saam met die span wat deur die kursus gegaan het, prakties. Tydens hierdie praktiese uitreik rus ons die studente toe met dvd’s vir verspreiding en ook die mees wonderlikste en uniekste traktaaitjies, wat verseker baie aandag trek, toe. Hierdie gee die student self vertroue en ook sien mense dat om die Evangelie te deel met ander, is baie lekker en uniek! Na die afloop van die kursus gee ons ook ‘n sertifikaart aan elke student wat bevestig dat hulle die kursus suksesvol voltooi het. Kry ons na jou dorp, dit hoef nie in ‘n kerk te wees nie, net mense wat bereidwillig is om die opdrag van die Here Jesus te gehoorsaam, en ons kom gee hierdie wonderlike, lewensvernaderde kursus by jou aan! 

EVANGELISASIE

opelug dienste

Hierdie ope-lug dienste is veral kragtig in bruin gebiede in die Noord kaap. Ons sien honderde mense wat na hierdie ope-lug dienste toe kom, sommige uit nuuskurigheid, ander omdat hulle gehoor het ons het oor ‘n “mega foon” gese hulle kry gratis dvd’s en die kinders kry gratis lekkers. Ons gebruik wat die Here aan ons gegee het om die Evangelie te verkondig. Ons kan in jou dorp spesiale dienste kom hou en gedurende die dag kan ons ope-lug dienste in julle omgewing kom hou. Maak met ons kontak en kom ons vat hande om die siele oes in te samel:  Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min.  Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Matt 9:37-38