BFM Gemeentes

bfm kRUISWOORD
pietersburg

Beautiful Feet Ministries Kruiswoord Gemeente Pietersburg (Polokwane)

Herderspaar: Past Deon & Maritsa Allers
Kerk adres: Kontak ons 
Diens tye: Sondae oggende kinderkerk 8:30
                   Sondae oggende hoofdiens 9:00
Kontak:  076 373 3143
                061 452 9984

bfm kRUISWOORD
ARNOT

Beautiful Feet Ministries Kruiswoord Gemeente Arnot (Rietkuil)

Herderspaar: Past Henco & Eileen Kruger
Kerk adres: 11de Laan
Diens tye: Sondae oggende 10:00
                   Woensdae 18:30
Kontak:  082 732 0520
                083 434 5064

bfm kRUISWOORD
koolsberg

Beautiful Feet Ministries Kruiswoord Gemeente Koolsberg (Colesberg)

Herderspaar: Past Frank & Sara Pieterse
Kerk adres:  4148 Riemvasmaak
Diens tye: Sondae oggende 9:30
Kontak: 074 474 8831

bfm polokwane

Beautiful Feet Ministries is geregistreer as ‘n NPO artikel 21 bediening. 

Besoek ook gerus ons byeenkomste in Pietersburg.              Ons dienste begin om 9:00.
96 Kol Trichardt Str, Welgelegen, Polokwane                              Skakel gerus vir Maritsa Allers vir meer inligting: 076 373 3143

Beautiful Feet Ministries Gemeentes

Korintiërs 12:27  Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. 

Dit is baie belangrik dat ons aanspreeklikheid en toerekenbaarheid teenoor mekaar moet toon. Dit is daarom dat Beautiful Feet Ministries die hand van vriendskap en broederskap uitstrek na elke bedienaar van die Woord. Indien u nie aan ‘n sekere kerklike organisasie behoort nie, is u welkom om ons te kontak vir verdere informasie rondom hoe om geaffilieer te word onder BFM en later selfs verordineerd te kan word en wat dit alles behels.