Wie is ons?

Beautiful Feet Ministries

Beautiful Feet Ministries is geregistreer as ‘n NPO artikel 21 bediening. 

Beautiful Feet Ministries het ontstaan in 2006 nadat Deon uit sendeling opleiding gegradueer het. Beautiful Feet Ministries(BFM) is die bediening struktuur waarin ons projekte plaasvind en ook waaronder mense geaffilieer of verorden word. BFM het tans 3 gemeentes.

Deon allers

1Kor 2:2  want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde. 

Na ‘n lewe van goddeloosheid en losbandigheid, het die HERE JESUS CHRISTUS Sy genadige Hand van redding uitgestrek na Deon in 2004. Na Deon se bekering het hy dadelik begin om die Evangelie te verkondig. 7 Maande nadat Deon tot bekering gekom het , het hy by Operasie Mobilisasie, ‘n baie groot sending organisasie, aangesluit en sy opleiding ontvang. Na gradueering het hy met sy pastorale studies begin. Tans is Deon by BFM Kruiswoord gemeente in Polokwane maar hy hou aan met die reisende bediening om Evangelisasie werk te doen reg deur ons land

ons missie

Rom 15:20  maar só, dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus alreeds bekend was nie om nie op die fondament van ‘n ander te bou nie 

Ons begeerte is om die hemel te verbreed deur om siele te wen vir die Here Jesus Christus en om ware dissipels van mense te maak.  Verder is ons missie soos wat Jesus gese het: …om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Luk 4:18-19

WAT ONS GLO

Gal 6:14  Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. 

  • Die Bybel alleen is God se geinspireerde Woord 
  • Daar is een God wat ewig bestaan in drie persone: God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees
  • In die Godheid van onse Here Jesus Christus, in Sy maagdelike geboorte, in Sy sondelose lewe, in Sy wonderwerke, in sy versoenende dood aan die houtkruis, in Sy liggaamlike opstanding, in Sy hemelvaart waar Hy aan die regterhand van die Vader is, in Sy Persoonlike terugkeer na hierdie aarde in Krag en in Heerlikheid.
  • In die wegvoering van die Bruid van Christus
  • Daar is slegs een weg na die Vader en dit is deur Jesus Christus
  • Bekering van sondes en geloof in Jesus Christus
  • Die Persoon en die Bediening van die Heilige Gees in wedergboorte en geestelike groei
  • Die doping van die Heilige Gees 
  • In die opstanding van beide die gelowiges en die ongelowiges, die eerste tot die ewige lewe en die tweede tot die ewige oordeel

1Kor 2:2  want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde. 

Volg gerus ons bediening deur om na ons uitbediening kalender te kyk. Indien jy in die omgewing bly waar Deon bedien, wil ons jou hartlik uitnooi om saam met ons ‘n onvergeetlike tyd te spandeer in die teenwoordigheid van die Here. Onthou, Deon is beskikbaar om ook by enige byeenkoms te bedien. Om hom te bespreek, maak gerus met ons kontak